Projeler

Öne Çıkan Gönderi

Görme Engeli Bulunan Bireyler İçin İhtiyaç Temelli Kitap Seslendirme Projesi

Projemiz öncelikli olarak görme engeli bulunan bireyler tarafından ihtiyaç duyulan akademik ders kitaplarını seslendirmeye yönelik bir çalışmadır. 

Son Gönderiler

Aile Boyu Kitap Okumaya Teşvik Etme Projesi

Proje Başlığı: Aile Boyu Kitap Okumaya Teşvik Projesi Projenin Amacı: Çocuklara ve ailelere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Projenin Tanımı: Projemizin önceliği, aileleri kitap okumaya teşvik ederek, onlara okuma alışkanlığı kazandırmak. Eğitim ailede başlar ve çocuklar rol model olarak ebeveynlerini alırlar. Bu sayede aileler çocuklarına okuma alışkanlığını kazandırabilirler. Aynı zamanda bu alışkanlık çocukların ve ailelerin söz varlığını geliştirir, çocukların

Kök Hücre Bağışına Yönelik Farkındalık Oluşturma Projesi

Proje Başlığı: Kök Hücre Bağışına Yönelik Farkındalık Oluşturmak Proje Amacı: Bütün insanlara kök hücre bağışının ne kadar önemli olduğunu anlatmak ve donör bağışı bekleyenlerin umutlarına tercüman olmak. Proje Tanıtımı: Kök hücre insan vücudunda bulunan, bölünerek çoğalıp vücut hücrelerine dönüşebilen ana hücredir. Kendini yenileyebilir, bölünebilir ve birçok kan hastalığının tedavisinde kullanılabilir. Kök hücre kemik iliğinde de

Kayseri’nin Kültürünü Yaşatma Projesi

Proje Başlığı: Kayseri Kültürünü Yaşatma Projesi Projenin Amacı: Kayseri’nin kültürünü insanlara tanıtmak ve kültürümüzü canlı tutmak Projenin Tanımı: Projemizin önceliği, Kayseri’nin türlü güzelliklerini merak edip gezerek görmek isteyen herkese rehberlik etmesidir. Orta Anadolu’nun ticaret ve sanayi merkezi, kara ile demir yollarının kavşak noktası olan Kayseri tabii güzellikleri yanında çok zengin tarihi eserlere sahiptir. Çok eski

Maske ve Dezenfektan Kullanımının Öğretilmesi Projesi: Maskeni Tak Eğitimine Bak

Maske ve Dezenfektan Kullanımının Öğretilmesi Projesi: Maskeni Tak Eğitimine Bak Proje Başlığı: Maskeni Tak Eğitimine Bak Projenin Amacı: Ülkemizi ve tüm dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle farklılaşan eğitim modelimizde mecburi olarak kullandığımız maske ve dezenfektanların bir köy okuluna ulaştırılması, onlara bu dönemde uygulamamız gereken maske, mesafe ve hijyen kurallarının öneminin anlatılması ve eğitim sürecinin sağlıklı

Mevsim Koşulları Dâhilinde Kuşlar için Yuva, Yemlik ve Suluk Yapma Projesi

Projenin Amacı: Havadaki minik dostlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek. Proje Tanıtımı: Havadaki dostlarımızın kış ayları oldukça çetin geçmektedir. Zorlu hava koşullarının yanında kentleşmenin sebep olduğu doğal ortamların kaybı, kuşlar için yiyecek ve yuva yapacak yer bulma zorluğunu beraberinde getirmiştir. Grup olarak bizim amacımız ise dostlarımızın kış aylarını daha rahat geçirmelerini sağlamak ve yaşam koşullarını iyileştirmektir. Projemizde

Yaşamak İstiyorum

Projenin Amacı: SMA’yı tanımak ve tanıtmak. Proje Tanıtımı: SMA size üç harfle anlatılan bir hastalık gibi gelse de aslında nefes bile almanın zor olduğu ve zamanla tüm uzuvlarınızdaki hareketi kaybettiğiniz bir yaşam şeklidir. Amacımız SMA’yı tanımak ve tanıtmaktır. Ülkemizde her 6000 doğumda bir görülen bu hastalığın kesin bir tedavisi olmasa bile alınan ilaçların tedavi üzerindeki

Türkiye’deki Toplumsal Sorunlara Farkındalık Temalı Dijital Bülten Projesi

Projenin Amacı: Ülkemizin hem bizi hem de gelecek nesillerini etkileyen toplumsal sorunları (kadın cinayetleri, gelir adaletsizliği, işsizlik, çocuk istismarı, çocuk işçiliği, mülteci sorunu, hayvan hakları, çevre kirliliği vb.) hakkında farkındalık yaratacak bir dijital bülten oluşturmak. Proje Tanıtımı: Her birimizin farklı bireyler olarak oluşturduğu ve içinde bulunduğu toplumumuzda seyrettiğimiz tek şeyin bizim yüksek medeniyetimiz olduğunu varsayarız.

Uzaktaki Arkadaşım: Sosyal Etkinlik Kulübü

Projenin Amacı: Dünya’mızın içinde bulunduğu pandemi süreci şüphesiz herkesi etkilemektedir. Bu sebeple bizler de kısıtlanan hayatımızda zamanımızı nasıl verimli ve eğlenceli geçiririz diye düşündük. Kuracağımız online sosyal etkinlik kulübü sayesinde biraz olsun zamanımızı verimli ve eğlenceli geçirmek amacı ile projemizi tasarladık. Bu süreçte hem sosyalleşen hem de birbiri ile paylaşım içinde olan ilişkiler kurmak projemizin

Temiz Ellerden Masum Yüreklere

ÖNEMLİ DUYURU: Bu proje kapsamında talepler toplanmıştır. Taleplerin yoğunluğundan dolayı 10.12.2020 tarihinden itibaren yapılan talepler maalesef dikkate alınmayacaktır. Projenin Amacı: Öğrencilerin eğitimini daha rahat ve daha verimli geçirmeleri için ihtiyaçlarını (eksiklerini) karşılamak. Proje İzni: Bu projenin yürütülmesi, Kayseri Valiliği tarafından 26.11.2020 tarihli 17302221 Valilik Oluru ile uygun görülmüştür. Proje Tanıtımı Projemizin önceliği köy okullarına yardım

Türkçemizin Doğru Kullanılabilmesi için Dil Farkındalığı Projesi

Projenin Amacı: Atalarımızdan miras kalan ve bizi biz yapan dilimizin günden güne yabancı kelime ve kalıplara gerek sosyal hayatta gerekse sosyal medya platformlarında maruz kaldığını görüyoruz. Dünyanın en köklü ve zengin dillerinden olan dilimizin anlam varlığını korumak biz Türkçe öğretmenlerinin görevi. Projemizin amacı doğru bilinen dil yanlışlıklarını düzeltmek, dilimize zarar veren kelimelerin yerine yerli kullanımlarını

Her Oyuncak Bir Tebessüm Olsun

Projenin Amacı: Güzel ülkemizin dört bir yanında özellikle de Doğu bölgemizde yaşayan çocukların hayallerine küçük bir oyuncak dokunuşu ile yüzündeki tebessümün sebebi olmak ve minik yüreklerine dokunmak. Proje Tanıtımı: Bir çocuk bir hayal dünyasıdır. Her çocuk hayal kurar, hepsi ayrı bir hayal dünyasında yaşar. Çocuklar oyunlarıyla hayallerini yaşatırlar. Ancak bazı çocuklarımız maalesef bazı çocuklar kadar

Bir Köy Okulu için Kitap Toplama Etkinliği: Bir Kitap Bir Çocuk

Projenin Amacı Bir köy okulundaki öğrenci ihtiyaçlarının başında gelen kütüphane ve kitap eksikliği nedeniyle oradaki çocuklarımıza hayal dünyalarını, kelime dağarcıklarını, hayatlarını değiştirecek ve geliştirecek okuma kitapları yakın çevremizden başlayarak toplayıp ulaştırmak. Proje Tanıtımı Bir köy okulundaki öğrencilere kitap okuyabilmeleri için kitap toplanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse internet sitemiz üzerinden duyurular yapılacaktır.

Görme Engeli Bulunan Bireyler İçin İhtiyaç Temelli Akademik Kitap Seslendirme Projesi

Projenin Amacı: Görme engelli bireyler için gerekli olan üniversite kitaplarını seslendirerek onların kitaplara olan gereksinimlerini en aza indirmek. Proje Tanıtımı: Projemiz öncelikli olarak görme engeli bulunan bireyler tarafından ihtiyaç duyulan akademik ders kitaplarını seslendirmeye yönelik bir çalışmadır. Bunu seçmemizdeki amaç görme engeli bulunan birçok kişinin akademik kitaplara ulaşma imkânlarının sınırlı olmasından ve bizim bu imkânlara

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Nedir?

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi, üniversitelerin farklı fakültelerindeki birçok bölümün lisans programında yer alan uygulamalı bir derstir. İsmi küçük farklılıklar gösterse de amaç, üniversite öğrencilerinin toplum yararına çeşitli etkinlikler gerçekleştirmesidir. Bu derste genellikle şunlar hedeflenmektedir: “Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları hakkında bilgi edinmek Toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek Güncel