Hakkımızda

Eğer üniversitede okuyorsan ve “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersini alıyorsan işte senin için projeni paylaşabileceğin ve destek alabileceğin bir platform…

Biz Kimiz?

Bir öğretim üyesi ve onun proje yapmaktan zevk alan öğrencilerinin oluşturduğu dinamik ve üretken bir ekibiz. Farklı bireylerden meydana gelen bu ekibin ortak paydası ise sosyal girişimdir. Bu sosyal girişim projesi, Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Moralı danışmanlığında Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü GK 301 kodlu Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Hikâyemiz

Aslında hikâyemiz, Covid-19 salgınında Topluma Hizmet Uygulamaları dersini nasıl gerçekleştirebiliriz arayışıyla başladı. Yüz yüze proje yapma olanağı olmadığı için proje yapmaktan vazgeçemeyiz diyerek çevrim içi projelere yöneldik. Bunun bir gereği olarak da dijital bir platforma ihtiyaç duyduk. Bu ihtiyaç doğrultusunda 2020 yılının son baharında etoplumahizmet.org ortaya çıktı.

Ekibimiz

 • Dr. Gürkan Moralı, Kurucu
 • Ayşe Melisa Benli, Proje Afiş Tasarımı
 • Ece Özbulun, Proje Metin Yazarı
 • Elvan Şahin, Proje Metin Yazarı
 • Fatma Köse, Sosyal Medya Yönetimi
 • Süleyman Aksoy, Sosyal Medya Yönetimi
 • ERÜ Türkçe Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencileri, Proje Geliştirme

Amacımız

eTolumahizmet.org adlı sosyal girişim olarak aslında temel amacımız, üniversitelerin birçok bölümünde “Topluma Hizmet Uygulamaları” veya farklı adlarla anılan bu derste üniversite öğrencilerinin özgün ve topluma katkı sağlayan projeler yapmalarını teşvik etmektir. Çünkü bu derslerde sıradan ve gelişigüzel projeler yapılmakta ve toplumun en dinamik kesimlerinden biri olan üniversite öğrencilerinin enerjileri, emekleri, maddi ve manevi kaynakları harcanmaktadır. Bu yüzden Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine ulaşarak bu dersi gerçekten topluma fayda sağlayacak hâle getirmenin arayışındayız. eTolumahizmet.org adlı sosyal girişim olarak Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında şu alt amaçlara ulaşmayı hedeflemekteyiz:

 • Ders kapsamında çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesinde rol oynamak
 • Ders kapsamında gerçekleştirilen projeleri web ortamında arşivlemek
 • Ders kapsamında gerçekleştirilen projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak
 • Ders kapsamında gerçekleştirilen projelerin toplumsal etkisini artırmak
 • Ders kapsamında gerçekleştirilen projelerin desteklenmesi için aracı olmak
 • Ders kapsamında projesini gerçekleştirmek isteyen Türkiye’nin tüm üniversitelerindeki öğrencilere destek olmak

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkımız

etoplumahizmet.org sosyal girişimiyle UNDP’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamayı öngörmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, “yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır“. 2030 yılına kadar geçerli olan bu eylem çağrısında yer alan 17 amaç bulunmaktadır. etoplumahizmet.org öncelikli olarak Nitelikli Eğitim hedefine katkı yapmayı hedeflemektedir.

Yayın İlkelerimiz

eTolumahizmet.org adlı sosyal girişim olarak web sitemizde paylaştığımız projelerde aşağıdaki yayın ilkelerini dikkate almaktayız:

 • Yayınlanan projelerin içeriklerinin doğruluğuna dikkat edilir.
 • Yayınlanan projelerin içeriklerinden projede yer alan bireyler sorumludur. eToplumahizmet.org paylaşılan projelerle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez.
 • Yayınlanan projelerde projeyi gerçekleştirecek bireylerin isimleri ve soy isimleri belirtilir. Kısaca kendilerini tanıtmaları gerekir.
 • Yayınlanan proje duyurularında dil hatalarının en az düzeyde olmasına dikkat edilir.
 • Projelerin tarafsız bir bakış açısıyla kaleme alınması gerekir.
 • Din, dil, ırk, cinsiyet, dünya görüşü, siyasi görüş gibi çeşitli özellikleri hedef alan, kin ve nefret söylemi içeren, gerçek veya tüzel kişileri rencide eden, şiddet/zorbalık/cinsellik unsurları barındıran, insanların özellikle de çocukların duygu ve düşüncelerini olumsuz etkileyebilecek örnekler bulunan projelere yer verilmez.
 • Bir kişiyi veya kurumu hedef alan projelere ve söylemlere yer verilmez.
 • Paylaşılan projelerde insani değerler, temel hak ve özgürlükler gözetilir.
 • Ülkemizin farklı üniversitelerinde eğitim alan öğrencilerin projelerine yer verilerek toplumsal duyarlılıkla ilgili farklı projelerin geniş kitlelere sunulması teşvik edilir.